Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Játékszabály – Mikulás nyereményjáték a MyEatrendnél! Receptverseny

Játssz velünk, és ha nyersz, nem csak a Mikulás látogat el otthonodba idén, hanem Sziszó is személyesen visz neked egy szuperfitt ajándékcsomagot, telis-tele a legnépszerűbb MyEatrend termékekkel és egy nagy adag motivációval!

Hol játszhatsz? A MyEatrend Facebook oldalán és az Instagram oldalán.

Mit kell tenned?

Válaszolj kommentben a képen látható kérdésre a megadott betűk segítségével, és oszd meg a célkitűzésed a MyEatrend csapatával, hogy jövőre is abban segíthessünk neked, amiben leginkább szeretnéd!

Ha bekommentelted válaszod betűjelét, akkor már játékban is vagy! A kommenten belül természetesen több betűt is írhatsz!

A nyereménycsomag tartalma:

2 db Collagen Bite kollagénes fehérjeszelet - Eper-joghurt ízben és Cappuccino ízben - ÚJ TERMÉK!

1 db Fit muffin - Proteines bögrés süti - Fahéjas csiga íz, 50g

1 db Quick Oats – Vanília íz, 600g

1 db Chic Vibe – Cseresznyés íz, 500ml

1 db Miss Whey – Mézeskalács íz, 900g

1 db Multi Boost Woman tabletta, 60db

1 db Bombanő vagyok shaker, 300ml

A játék kezdete: 2022. dec. 1.

A játék vége: 2022. dec. 6, 15:00h

A nyertest dec. 6-án a KOMMENTELŐK fogjuk kisorsolni a Social Winner applikáció segítségével!

A nyereménycsomagokat Gyöngyösi Szilvia személyesen szállítja ki Magyarország határain belül.


 

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Figyelmeztetés: A MyEatrend Mikulás nyereményjátékot a Facebook és az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem kezeli, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik hozzá, a játék lebonyolítója a Cupy Kft., a Facebook és Instagram kizárólag a játék megjelenítésének biztosít felületet.

 1. A nyereményjáték szervezője

A MyEatrend Mikulás nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezőjei a MyEatrend termékek forgalmazója, a Cupy Kft (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. emelet 2., cégjegyzék szám: 01 09 375347; adószám: 28820732241), a továbbiakban: "Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést és adatfeldolgozást a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, a Szervező mint Lebonyolító, a továbbiakban: "Lebonyolító" végzi.

A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti.

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook profillal („Facebook profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot.

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Légy fitt Sziszóval! Facebook csoportban és a MyEatrend Facebook oldalán (facebook.com/myeatrend) oldalon (továbbiakban „Márka oldal”) megadott profilnevét és profil képét, valamint nyertesség esetén teljes nevét, profil képét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeljék, továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Márka oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználja. A Szervező a Márka oldalon a nyertes csak azon adatait teszi közzé, melyek a nyilvános Facebook profilból egyébként is elérhetőek.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 1. A Játék időtartama:

A játék 2022.12.01-2022.12.06. 15:00 óráig tart

 1. A Játék menete

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:

 

Játékszabály

Játssz velünk, és ha nyersz, nem csak a Mikulás látogat el otthonodba idén, hanem Sziszó is személyesen visz neked egy szuperfitt ajándékcsomagot, telis-tele a legnépszerűbb MyEatrend termékekkel és egy nagy adag motivációval!

Hol játszhatsz? A MyEatrend Facebook oldalán (www.facebook.com/myeatrend) és az Instagram oldalán (www.instagram.com/myeatrend) .

Mit kell tenned?

Válaszolj kommentben a képen látható kérdésre a megadott betűk segítségével, és oszd meg a célkitűzésed a MyEatrend csapatával, hogy jövőre is abban segíthessünk neked, amiben leginkább szeretnéd!

Ha bekommentelted válaszod betűjelét, akkor már játékban is vagy! A kommenten belül természetesen több betűt is írhatsz!

A nyereméncsomag tartalma:

2 db Collagen Bite kollagénes fehérjeszelet - Eper-joghurt ízben és Cappuccino ízben - ÚJ TERMÉK!

1 db Fit muffin - Proteines bögrés süti - Fahéjas csiga íz, 50g

1 db Quick Oats – Vanília íz, 600g

1 db Chic Vibe – Cseresznyés íz, 500ml

1 db Miss Whey – Mézeskalács íz, 900g

1 db Multi Boost Woman tabletta, 60db

1 db Bombanő vagyok shaker, 300ml

A játék kezdete: 2022. dec. 1.

A játék vége: 2022. dec. 6, 15:00h

A nyertest dec. 6-án a KOMMENTELŐK fogjuk kisorsolni a Social Winner applikáció segítségével!

A nyereménycsomagokat Gyöngyösi Szilvia személyesen szállítja ki Magyarország határain belül.

A Nyeremény készpénzre át nem váltható. A nyertesek kiértesítését a Lebonyolító a Facebook-on keresztül intézi, és veszi fel a kapcsolatot a nyertessel. A Lebonyolító a Játékosok által megadott postai címre juttatja el a nyereménycsomagot a Játékosok számára. Lebonyolítót a Nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékos semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

A játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a hozzászólások, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik, (xi) jogsértőek, (xii) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.

4.2. Nyertes kiválasztása

A Játék lezárását követően 1 nyertes kerül kiválasztásra a MyEatrend Facebook oldalán és 1 nyertes kerül kiválasztásra a MyEatrend Instagram oldalán, az alábbiak szerint:

A játék nyertese az a pályázó lesz, akit a sorsolás napján az összes feltételt teljesítő Játékosok közül a Szervező egy külső motor segítésével, teljesen véletlenszerűen választ. A sorsoláshoz használt külső motor: https://socialwinner.besocial.hu/

A játék zárása: 2022.12. 06. 15:00

A nyerteseket a MyEatrend Faccebook oldalán a Játékfelhívás bejegyzés alatt hozzuk nyilvánosságra, valamint értesítjük őket külön is a játék lezárása után 3 munkanapon belül.

A nyertes, neve közzétételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles felvenni velünk a kapcsolatot Facebook üzenetben, hogy a nyeremény átadásáról egyeztethessünk. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A határidőt elmulasztó nyertes helyett pótnyertes kerül kiválasztásra. A pótnyertes értesítésére és a kapcsolatfelvételre a nyertesre vonatkozó szabályok alkalmazandók. A pótnyertes helyett újabb pótnyertes kiválasztására nem kerül sor.

A Lebonyolító a nyertes kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Lebonyolító szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.3. Nyeremény átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

Szervező a nyertes Játékosokat a nyereményről elektronikus úton értesíti a Játékos Facebook profilján keresztül, üzenetben. A nyertes kihirdetését követő 3 munkanapon belül. Amennyiben a nyertes játékos kétszeri értestést követően sem jelentkezik, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Lebonyolító által.

Ha a nyertes Játékos bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 4 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

Nyeremények kézbesítése

A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel a Lebonyolító Facebook üzenetben egyezteti.

A nyereményt a Lebonyolító a Játékos által az Értesítés visszaigazolása során megadott magyarországi címére kézbesíti postai úton vagy futárszolgálattal. Lebonyolító a nyeremény kézbesítését kétszer kísérelikísérli meg, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Nyeremény

Nyeremény:

2 db MyEatrend Collagen Bite kollagénes fehérjeszelet - Eper-joghurt ízben és Cappuccino ízben - ÚJ TERMÉK!

1 db MyEatrend Fit muffin - Proteines bögrés süti - Fahéjas csiga íz, 50g

1 db MyEatrend Quick Oats – Vanília íz, 600g

1 db MyEatrend Chic Vibe – Cseresznyés íz, 500ml

1 db MyEatrend Miss Whey – Mézeskalács íz, 900g

1 db MyEatrend Multi Boost Woman tabletta, 60db

1 db MyEatrend Bombanő vagyok shaker, 300ml

Személyes kiszállítás – Gyöngyösi Szilvia – Magyarország határain belül.

A nyeremények az összes résztvevő között lesznek kisorsolva, két különböző nyertesnek.

A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.

A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhetőalkalmazható, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető.

A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban. A Nyertes csak személyesen, a megadott név igazolásával, valamint átvételi elismervény aláírásával veheti át nyereményét.

 1. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával /gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.

A Játékos a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja Játékos nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékban szereplő kommentet a Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Játékosnak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Facebook rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Facebookprofillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak. Az adatszolgáltatás nem az Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

Szervező kizárja a felelősséget minden, a nyereményjáték működését biztosító Facebook oldalt, illetve az azt működtető szervert ért ún. külső SQL támadások, valamint a meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzenetet kapnak nyereményeiket illetően, vagy a nyertes/nem nyertes státuszt illetően, úgy ezen esetekre Szervező felelősséget nem vállal.

Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősséget a rajta kívül okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor az info@kollyfitness.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

Adatvédelmi szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a nyereményjáték révén a Szervező / Lebonyolító birtokába került adatok kezeléséért, az abban foglalt rendelkezések betartásáért a felel Cupy Kft. felel (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. emelet 2. cégjegyzék szám: 01 09 375347; adószám: 28820732241), a továbbiakban: (mint „Adatfeldolgozó”).

1.) A kezelt személyes adatok köre

A Játékba történő részvétel során a Játékosok a következő személyes adataikat bocsátják az adatkezelők rendelkezésére:

 • Profil név
 • Profil kép

A nyertes Játékosnak ezen felül a következő adataikat is meg kell adniuk:

 • Teljes név
 • Profil kép
 • Születési dátum
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Szállítási cím

2.) Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelők és az adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Facebook).

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes és befolyásmentes hozzájáruláson alapul. A Játékos Pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező hozzáférjen a személyes profiljához tartozó 1. pontban meghatározott adatokhoz és azokat a jelen szabályzatban írtak szerint kezeljék.

4.) A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. emelet 2.postai címen, vagy az info@myeatrend.hu e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni, Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Google szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségüket.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

5.) Adatbiztonság

Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók.

6.) Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi ennek az Adatkezelők nem feleltek meg, észrevételét megírhatja a info@myeatrend.hu e-mail címre, vagy a

1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. emelet 2.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

 • bíróságnál.

7.) Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.

Budapest,2022.12.01.

Keresés